Home

TISKOVÁ ZPRÁVA

Starostové pro okruh zdůrazňují, že kamiony do Prahy nepatří a požadují komplexní posouzení variant Pražského okruhu

 

Ve čtvrtek 17. 1. 2019 se na radnici v městské části Praha-Dolní Chabry sešlo uskupení Starostové pro okruh, které diskutovalo o aktuální situaci v přípravě výstavby Pražského okruhu. S odkazem na své ustavující prohlášení z roku 2015 požaduje skutečné komplexní a odborné posouzení variant trasy okruhu s vyhodnocením všech ekonomických, dopravních, ekologických a hygienických parametrů, ale i parametrů sociologických a demografických.

 

Opakovaně upozorňujeme na to, že v současně prosazovaném řešení Pražského okruhu bude přiváděna veškerá kamionová doprava na území hlavního města. Kamiony do Prahy nepatří!

 

Uskupení Starostové pro okruh sdružuje devět pražských městských částí a čtyři obce ze Středočeského kraje s cílem jednotného společného postupu při řešení dostavby Silničního okruhu kolem Prahy.

 

Mluvčí Starostů pro okruh:

 

Stanislav Němec - starosta obce Radonice

tel.: 602 217 209, e-mail: s.nemec@farmes.cz

 

Mgr. Štrobová Alena - starostka MČ Praha-Horní Počernice

tel.: 271 071 680, e-mail: alena_strobova@pocernice.cz

 

Petr Hejl - starosta MČ Praha-Suchdol

tel.: 222 361 418, 220 920 280, e-mail: p.hejl@suchdol.cz

 

Korespondenční adresa:

Starostové pro okruh

Hrušovanské nám. 253/5

184 00 Praha - Dolní Chabry

 

www.starostoveprookruh.cz

 

www.starostoveprookruh.czwww.starostoveprookruh.cz