Home

PRAŽSKÝ PRIMÁTOR HŘIB A NÁMĚSTEK HLAVÁČEK ZAVÍTALI DO CHABER, TÉMATEM JEDNÁNÍ BYL OKRUH

Společné jednání zástupců Starostů pro okruh a čelních představitelů pražského magistrátu se uskutečnilo v úterý 12. března 2019 na chaberské radnici. Primátor Zdeněk Hřib a náměstek Hlaváček se svými kolegy byli pro Dolní Chabry vzácnou návštěvou a také přítomní starostové ocenili po letech návrat k jednacímu stolu.

 

Zatímco starostové dotčených městských částí a obcí opakovaně prezentovali jasný požadavek na nezávislé multikriteriální porovnání obou variant Silničního okruhu kolem Prahy, představitelé vedení Prahy v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem a jeho náměstkem Petrem Hlaváčkem vyjadřovali své důvody, proč považují za jedinou reálnou tzv. jižní variantu okruhu a porovnání v jejich režii není možné.

 

S tím se samozřejmě starostové dotčených městských částí a obcí nechtěli spokojit a prezentovali závažné nedostatky nedávného stručného porovnání obou variant od IPR, které se dle jejich slov zaměřilo pouze na ty body, které k argumentaci pro tzv. jižní variantu hodí. Nezávislé multikriteriální srovnání by přitom přineslo tvrdá data pro další argumentaci, jelikož kamionová doprava do Prahy jednoduše nepatří.

 

Náměstek Hlaváček zdůrazňoval, že tím, kdo by měl mít ve věci zásadní slovo není Praha ani Středočeský kraj, ale Ministerstvo dopravy a vládní instituce, protože celý projekt s sebou nese mnohem širší souvislosti s celorepublikovým přesahem. Starostům v závěru jednání nabídl zprostředkování spolupráce skrze jednání s těmito institucemi.

 

Přestože jednání nepřineslo změnu postojů žádné ze zúčastněných stran, je uskutečněné setkání určitým milníkem, jelikož šlo po mnoha letech o první otevřenou diskuzi vedení magistrátu nad problémem okruhu kolem Prahy se starosty dotčených městských částí a obcí. Starostové pro okruh se po tomto jednání sejdou a vyhodnotí jeho závěry pro další kroky.

 

Za Starosty pro okruh se jednání zúčastnili Stanislav Němec (Radonice), Alena Štrobová (Praha 20), Miloš Růžička (Praha-Ďáblice), Petr Hejl (Praha-Suchdol) a Barbora Floriánová (Praha-Dolní Chabry). Celého jednání se zúčastnili také další členové Starostů pro okruh a spolupracující dopravní odborníci. Mezi hosty byli také chaberský místostarosta Milan Golas a zastupitel Miroslav Malina.

Zdroj: https://www.dchabry.cz/aktualita/3803-prazsky-primator-hrib-namestek-hlavacek-zavitali-do-chaber-tematem-jednani-byl-okruh