Home Média

Tiskové zprávy

Starostové žádají urychlené dokončení Pražského okruhu v racionální variantě

Praha, dne 2. prosince 2015

Starostové obcí Středočeského kraje a městských částí hlavního města Prahy vyzývají vládu ČR, aby se zasadila o urychlené dokončení Pražského okruhu v racionální variantě. Sdružení Starostové pro okruh považují za racionální takové řešení, které vyloučí kamionovou dopravu z hlavního města Prahy, bude realizováno v nejkratší možné době a za nejnižší náklady a bude respektovat hygienické, ekologické a územní podmínky města a dotčených obcí.

Státem dlouhodobě prosazovaná jižní varianta vedená přes Suchdol vychází z reality 60. let, již dávno neodpovídá aktuálním požadavkům, a je dokonce v rozporu s platnou legislativou. Dnes projíždí Prahou 15x více aut, v navrhované trase je hustá zástavba, platí nové hygienické a ekologické zákony a okruh se stal součástí transevropské dálniční sítě," říká starosta MČ Praha-Suchdol Petr Hejl.

Horní Počernice každý den zatěžuje extrémní tranzitní doprava. Desetitisíce kamionů přitom městské části přináší pouze hluk, prach, emise a rozbité silnice. Pozitivního nic," říká starostka MČ Praha-Horní Počernice Hana Moravcová.

Starostové pro okruh požadují, aby si zástupci hlavního města Prahy, Středočeského kraje a dotčených městských částí a obcí stanovili hlavní cíle pro řešení regionální dopravy. Dále navrhují rozdělit investiční činnosti do střednědobého (2015-2025) a dlouhodobého výhledu (2025-2050) a zadat přípravu přeložky mezi D8 a R7 a spojnice D1, D11 a R10.

Co se týče pokračování výstavby samotného okruhu, prvním krokem by podle sdružení mělo být zpracování komplexní a odborné analýzy různých variant trasy s vyhodnocením všech ekonomických, dopravních, ekologických a hygienických parametrů, ale i parametrů sociologických a demografických.

Přestože senátní výbor již v roce 2003 doporučil zpracovat studie k řešení severozápadní části okruhu, usnesení dodnes téměř žádný z ministrů dopravy nerespektoval. Až v roce 2014 byla alespoň navržena spojnice mezi dálnicí D8 a rychlostní silnice R7," připomíná starosta obce Radonice Stanislav Němec.

Tzv. jižní varianta Pražského okruhu vycházející z územního plánu a prosazovaná ministerstvem dopravy, Ředitelstvím silnic a dálnic a pražským magistrátem má celkovou délku 82 km. Tzv. regionální (severní) varianta okruhu je sice delší (97 km), ovšem přesto je levnější a splňuje aktuální požadavky na dopravní obslužnost, bezpečnost, územní vztahy a ekologii.

 

Založení akčního pracovního uskupení STAROSTOVÉ PRO OKRUH

Praha, dne 23.9.2015

12 starostů a starostek Středočeského kraje a městských částí hlavního města Prahy dlouhodobě vystavených extrémnímu dopravnímu zatížení, založilo akční pracovní uskupení STAROSTOVÉ PRO OKRUH. Cílem uskupení je uspíšení dostavby silničního okruhu kolem Prahy v racionální trase.

 

STAROSTOVÉ PRO OKRUH cítí dlouhodobě nedostatek informací i neochotu ke spolupráci ze strany státních orgánů a chtějí odstartovat otevřenou a nepředpojatou diskuzi v první řadě o komplexním zhodnocení variant trasování okruhu. Spoléhají přitom na to, že současná politická reprezentace není zatížena předešlými vazbami a bude k problému přistupovat odborně a odpovědně.

 

Uskupení na svém ustavujícím jednání zvolilo tři mluvčí, kteří budou platformu zastupovat navenek.

 

Kontakty:

Stanislav Němec - starosta obce Radonice
Hana Moravcová - starostka MČ Praha-Horní Počernice
Petr Hejl - starosta MČ Praha-Suchdol